top of page
Politika kakovosti

Politiko določa direktor v skladu z načeli družbe, ki izhajajo iz njegove osredotočenosti na odjemalce in kupce, zaposlene, in družbeno skupnost ter lastnika. Direktor je tudi odgovoren za seznanjanje zaposlenih s politiko in cilji ter za posredovanje politike zainteresirani javnosti. Politika vključuje tudi zakonske zahteve in zahteve standardov, na katere se poslovnik sklicuje.

 

Osnova za uveljavitev in uspeh vsakega podjetja na trgu je razvoj novih in kakovostnih produktov ter storitev. V podjetju Fin-Pro d.o.o. zato nenehno razvijamo takšne informacijske rešitve, ki bi še bolj pripomogle k izboljšanju dela v medicinskih laboratorijih in medicinskih ustanovah, s tem pa bi pripomogli tudi k večji učinkovitosti in uporabniku prijaznemu delovnemu okolju.

 

Naša vizija je postati eno izmed vodilnih podjetij v Sloveniji na področju avtomatizacije medicinskih laboratorijev. V okolju v katerem delujemo želimo povečati našo konkurenčnost in poslovno uspešnost ter s tem doseči položaj sodobnega, ekonomsko močnega, prepoznavnega ter spoštovanega podjetja. Ob tem ne smemo pozabiti, da se vsaka tudi najboljša storitev da nenehno izboljševati in s tem tudi izpolniti tudi najzahtevnejša pričakovanja končnega odjemalca.

Izobraževanje zaposlenih je v podjetju pomembno področje, ki mu namenjamo posebno pozornost, saj smo prepričani, da so kadri z najnovejšimi znanji glavni vir podjetja za dvig ugleda in strokovnosti. Naši strokovnjaki s področja računalništva in informatike se redno udeležujejo različnih izobraževanj, seminarjev, predstavitev in konferenc. Sodelujemo tudi z mnogimi uglednimi strokovnjaki s področja laboratorijske medicine.

Želimo si, da bi nas še naprej poznali kot prijazno podjetje, ki ponuja vrhunsko kakovost naših storitev ter zadovoljstvo naših odjemalcev in kupcev.

Pri procesu izdelave primernega produkta programske opreme za laboratorije v podjetju FIN-PRO d.o.o.:

 

  • zagotavljamo najvišjo informacijsko varnost znotraj družbe, v povezavi z vsemi poslovnimi partnerji, vključno odjemalci, s poudarkom na produktih in njihovo informacijsko varnostjo;
     

  • maksimalno zadovoljujemo potrebe, želje in zahteve odjemalcev in kupcev;

 

  • vzpostavljamo dolgoročni partnerski odnos s podizvajalci in dobavitelji;

 

  • s pomočjo procesnega pristopa omogočamo nenehno izboljševanje produktov, procesov, postopkov in aktivnosti;

 

  • zagotavljamo, da ima osebje urejeno delovno okolje in možnost inovativnega dela, za katero so ustrezno nagrajeni.

 

Visoka kakovost naših storitev, skrb za okolje, varnost in zdravje pri delu ter družbena odgovornost sodijo med glavne cilje družbe, za katerih dosego si morajo prizadevati vsi zaposleni.

 

Direktorica:

Branka Zevnik

bottom of page