top of page
Laboratorijski informacijski sistem za avtomatizacijo in celovito obvladovanje procesov v medicinskih laboratorijih

L@B-IS® je preverjen, odprt sistem, ki podpira celovit način dela v laboratorijih, razvojna in podporna ekipa podjetja pa si prizadevata za zagotavljanje kakovostnega in nemotenega dela v njih.

Zasnovan na mednarodno priznanih standardih za sisteme v kliničnih laboratorijih (CLSI)
Omogoča visoko sledljivost podatkov v laboratorijih
Avtomatizacija:
 • manj možnosti za napake

 • manj administrativnega dela

 • hitrejša izdelava izvida

Glavne prednosti
 • skladnost z mednarodnimi standardi CLSI (Clinical and Laboratory Standards Institute),

 • skladnost s priporočili OECD GLP (Good Laboratory Practice),

 • skladnost s standardnimi operativnimi postopki (SOP) za laboratorije v zdravstvu,

 • pripravljena dokumentacija za preverjanje ustreznosti sistema po standardu CLSI AUTO8-A,

 • modularna zgradba,

 • podpira več kot 100 različnih analizatorjev,

 • podjetje je ciljno usmerjeno v medicinsko informatiko,

 • podjetje ima certifikat ISO 9001:2000 za vodenje kakovosti poslovanja,

 • podjetje je v postopku pridobivanja standarda za vodenje varovanja informacij ISO/IEC 27001:2013.

Modularna zgradba

L@B-IS® je sestavljen modularno, kar pomeni, da vsak modul predstavlja neodvisen sklop funkcionalnosti, obenem pa se moduli med seboj dopolnjujejo.

bottom of page