top of page

Ana

Povezovalni modul za priklop laboratorijskih analizatorjev

Podpira enosmerno in dvosmerno komunikacijo, omogoča avtomatsko izmenjavo naročil iz laboratorijskega informacijskega sistema in sprejem rezultatov iz analizatorja z uporabo črtnih kod. Modul L@B-IS® Ana je poleg modula Lab najvitalnejši del sistema, ki pa ga končni uporabnik ne vidi.

Omogoča pošiljanje rezultatov/naročil/vzorcev iz analizatorjev v L@B-IS® Lab in tudi pošiljanje naročila/vzorcev/preiskav na analizator, kjer je to mogoče.

Omogoča tudi delo s črtnimi kodami in shranjevanjem rezultatov za kontrolni modul L@B-IS® Kon.

Modul podpira različne načine komunikacije z analizatorji, kot so enosmerna ali dvosmerna povezava, različni načini priključkov, protokoli, itd.

L@B-IS® Ana podpira vse analizatorje, od najsodobnejših do starejših, ki uporabljajo nestandarizirane različice protokolov prenosa.

bottom of page