top of page

Evi

Modul za vodenje evidence reagentov in potrošnega materiala

Omogoča spremljanje nabave in porabe v laboratoriju, izpisovanje naročilnic, sprejemanje in izdajanje reagentov in materiala, knjiženje inventure, pripravo za javna naročila, sestavljanje različnih izpisov, ki jih lahko uporabnik poljubno oblikuje, povezavo s centralnim skladiščem ter poslovanje z dobavitelji po elektronski pošti.

  • Možnost uporabe e-naročilnice in e-dobavnice za naročanje in prejem materiala,

  • Prenosni ročni terminal, ki omogoča hitro in natančno evidentiranje izdaj s črtnimi kodami, ki jih natisnemo ob prejemu,

  • Poljubne izpise in preglede lahko ustvarimo sami, shranimo in jih kadar koli ponovno prikličemo in uporabimo,

  • Vse podatke lahko tudi prenesemo v excel ali word ali pa jih pošljemo po elektronski pošti,

  • Inventuro lahko opravljamo tudi z ročnim terminalom,

  • Zalogo lahko vodimo po lotih in datumih uporabnosti vsakega lota,

  • Avtomatsko obveščanje o potrebah po materialu v skladu z vnesenimi parametri zaloge (signalna zaloga, optimalna zaloga).

Prednosti za uporabnike
bottom of page