top of page

Kon

Modul za zagotavljanje kakovosti

Omogoča zapisovanje in preverjanje kontrolnih vzorcev vseh laboratorijskih analizatorjev na enem mestu. Opozarja na odstopanje kontrolnih vzorcev od vnesenih ali izračunanih povprečnih vrednosti na podlagi Westgardovih pravil in drugih standardnih statističnih orodij, kot so dvojni diagram, metoda danes-včeraj in graf frekvenčne porazdelitve. Modul za preverjanje kakovosti omogoča tudi povezovanje z modulom za vodenje evidence reagentov, tako da se podatki o reagentih prenesejo iz skladišča neposredno med podatke za preverjanje kakovosti.

Glavne značilnosti modula
 • vsi kontrolni rezultati so shranjeni in vedno dosegljivi,

 • možnost ročnega vnosa rezultatov,

 • možnost samostojnega urejanja šifrantov vrst kontrol, reagentov, kontrolnih materialov in nastavitev ciljne vrednosti, ciljne vrednosti v odstotkih in odstotkih odstopanja,

 • možnost vodenja kontrol za analizatorje, ki niso povezani v L@B-IS,

 • vsi kontrolni rezultati iz različnih analizatorjev so predstavljeni na enak način,

 • možnost pregleda grafov na več načinov: normalizirane vrednosti ,(odstopanja) rezultatov, graf glede na ciljno vrednost(target mean) in/ali izračunano povprečno vrednost, itn.,

 • različni grafi,

 • možnost odstranitve neveljavnih kontrol iz grafa in izračunov,

 • opozarjanje na Westgard-ova pravila,

 • odprt in razvijajoč sistem,

 • možen vpogled kontrol tudi v primeru, da niso povezane s kontrolami in podatki (prikaz le grafa z izračunanimi vrednostmi in dobljenimi vrednostmi iz analizatorja),

 • možen pregled vseh kontrol na istem grafu samo z odstopanjem in normaliziranimi vrednostmi (povprečna vrednost, odstopanje),

 • možnost izvajanja kontrole danes-danes, včeraj-danes,

 • vpogled v kontrole danes-danes na osnovi izračuna podatka o odstotkih odstopanja po standardni deviaciji in primerjava tega podatka s tremi različnimi pred nastavljenimi vrednostmi analitičnih ciljev v %,

 • vpogled v kontrole včeraj-danes na osnovi izračuna podatka o odstotkih odstopanja po formuli: ((Podatek Včeraj – Podatek Danes)/Podatek Včeraj) * 100,

 • možnost samostojnega urejanja šifrantov kontrol danes-danes, včeraj-danes ter nastavitev vrste izračuna in treh različni analitičnih ciljev za primerjavo dobljenega rezultata.

bottom of page