top of page

Stat

Modul za statistično obdelavo podatkov

Obdeluje statistične podatke na več načinov, in sicer po preiskavah, naročnikih (oddelkih, zdravnikih, lokacijah), tipu pacientov, analizatorjih, dežurstvih ter glede na dnevno, mesečno in letno statistiko. V okviru izbrane statistike omogoča najrazličnejše tabelarične in grafične preglede ter izvoz podatkov v standardne oblike, kot so Word, Excel, HTML, CSV itd.

Podatki v modulu Stat se glede na izbiro časovnega intervala obdelujejo na več načinov.

Program je zasnovan na podlagi naslednjih možnosti obdelave statističnih podatkov, ki ju v programu imenujemo »vrsta statistike«: na dnevna statistika in statistika po tipu pacientov. Kasneje pa se statistike razdelijo še po:

  • preiskavah,

  • oddelkih,

  • skupinah oddelkov,

  • zdravnikih,

  • oddelkih/zdravnikih,

  • analizatorjih,

  • pacientih (rezultati),

  • povprečnem času izvajanja,

  • številu naročil po urah itd.

Glede na posamezno zgoraj omenjeno izbiro je omogočeno tudi določanje podizbire, kot je na primer pregled glede na število naročil, število vzorcev itd.

Poleg osnovnih statistik modul omogoča tudi nastavljanje statistik po željah uporabnikov, prav tako izvoz podatkov v t. i. "raw" (surovi) obliki neposredno iz baze.

Modul Stat prav tako omogoča najrazličnejše grafične prikaze pridobljenih podatkov, pošiljanje podatkov prek elektronske pošte ter izvoz podatkov v word, excel ali HTML obliko.

bottom of page