top of page

Lab

Modul za laboratorijsko delo

Laboratorijski informacijski sistem L@B-IS® je namenjen avtomatizaciji, vodenju, nadzoru ter učinkovitejšemu obvladovanju velike količine podatkov v medicinskih laboratorijih. Zajema celotno administrativno in strokovno delo, povezano s pacienti in naročili, tj. naročanje, delo z analizatorji, pregledovanje, vnašanje, urejanje in avtoriziranje rezultatov preiskav, poleg tega pa tudi prestavljanje preiskav, preverjanje njihovih rezultatov ter izdajanje oziroma tiskanje izvidov.

 • skladnost z mednarodnimi standardi CLSI (Clinical and Laboratory Standards Institute),

 • skladnost s priporočili OECD GLP (Good Laboratory Practice),

 • skladnost s standardnimi operativnimi postopki (SOP) za laboratorije v zdravstvu,

 • pripravljena dokumentacija za preverjanje ustreznosti sistema po standardu CLSI AUTO8-A,

 • modularna zgradba,

 • podpira več kot 100 različnih analizatorjev,

 • podjetje je ciljno usmerjeno v medicinsko informatiko,

 • podjetje ima certifikat ISO 9001:2015 za vodenje kakovosti poslovanja,

Poglavitne prednosti

Modul je razdeljen na tri delovna področja:

Administracija

Delovno področje administracija obsega:

 • administracijo pacientov,

 • sprejem naročil iz zunanjih informacijskih sistemov, kot so ambulantni in bolnišnični informacijski sistemi,

 • avtomatsko tiskanje črtnih kod za označevanje vzorcev,

 • razdelitev preiskav po delovnih mestih,

 • pregled naročil glede razporeditve po analizatorjih,

 • pošiljanje naročil v druge laboratorije,

 • naročanje preiskav za paciente prek elektronske napotnice,

 • pregledovanje stanja pacientov, naročil, vzorcev in preiskav ter

 • pregledovanje in tiskanje izvidov.

Anchor 1
Tehnik

 

Podmodul tehnik je osrčje vsega laboratorijskega dela in omogoča:

 • nastavitve poljubnega števila področij/tehnikov (hematološki, biokemični, urinski ...)

 • pregled vzorcev/preiskav v delu,

 • odlaganje vzorcev/preiskav za kasnejše izvajanje (blata),

 • delo z analizatorji (pošiljanje/tiskanje delovnih list analizatorjev),

 • pregled zgodovine pacienta ( izvidi prejšnjih obiskov),

 • avtomatsko in ročno izračunavanje rezultatov glede na podano formulo,

 • pregledovanje HIL vrednosti iz analizatorjev,

 • pregledovanje delta vrednosti glede na prejšnje rezultate,

 • pregled/vnos rezultatov prek vnosnih mask (uporabniško prirejenih za lažje vnašanje),

 • beleženje/izbiro starih rezultatov (ponovitve iz analizatorjev).

Anchor 2
Vodja

Vodja (končna avtorizacija) je podmodul, ki je namenjen višjim ravnem dela v laboratorijih, predvsem vodjem laboratorija. Njegove poglavitne značilnosti so:

 • pregled preiskav, kjer vodja preveri in zaključuje naročila,

 • na voljo so mu enake funkcionalnosti kot tehniku,

 • omogočeno je tudi zavračanje naročil tehniku za ponovno obdelavo,

 • nadzor je sestavljen iz več funkcionalnosti:

 • dnevnika naročila, ki omogoča pregled naročil glede na časovni interval, ne glede na njihov trenutni status (nesprejeto naročilo, naročilo v izvajanju ali arhivirano naročilo),
  pregledovanja stanja modulov in analizatorjev:

  • pregledovanja stanja komunikacij z analizatorji,

  • lažje iskanje napake (grafičen prikaz infrastrukture sistema, povezovanja),

 • dnevniški zapisi modulov:

  • dnevniški zapisi analizatorjev (pregled komunikacij za lažji pregled dogodkov iz analizatorjev).

Naslednje splošne funkcije so na voljo na vseh segmentih aplikacije:

 • pregled sledi izvajanja naročila,

 • vnos komentarjev na naročilo/vzorce/preiskave,

 • ponovno tiskanje nalepk za označevanje vzorcev.

Anchor 3
bottom of page