top of page
Grafične reference in grafični prikaz več različnih preiskav na istem grafu in zgodovinsko gibanje rezultata
Posnetek zaslona 2022-09-23 095209.jpg

Prikaz referenčnih omejitev in pripadajočih rezultatov na grafičnem traku za lažjo vizualno predstavo.

Možnost naročanja v eMBL

Integracija naročanja v eMBL preko L@B-IS napotnice.
Demografski podatki se avtomatsko prenesejo v eMBL, s tem prihranite čas, ki ga porabite za ročno izpolnjevanje MBL napotnice, hkrati pa z elektronsko oddanim naročilom zagotovite popolno sledljivost pošiljanja vzorcev.

Posnetek zaslona 2022-09-23 095546_edited.png
Posnetek zaslona 2022-09-23 100218.jpg
Pošiljanje rezultatov v CRPP

Avtomatsko pošiljanje rezultatov/izvidov v CRPP pomeni, da bi dogovorjeni izvidi lahko bili na voljo zunanjim ustanovam oz. pacientom.

Nadzorna plošča za spremljanje vseh poglavitnih procesnih kazalnikov na osrednjem zaslonu laboratorija

Prikaz podatkov, ključnih za proces dela v laboratoriju, na enem
zaslonu. Možnost izbire prikaza različnih podatkov, glede na
potrebe laboratorija.

Posnetek zaslona 2022-09-23 100614.jpg
Aktivno opozarjanje naročnika na prepogosto naročanje preiskav na napotnici

Možnost omejitve, prepovedi ali opozorila glede naročanja izbranih
preiskav, vezano na pacientova predhodna naročila. Omejitev
se lahko zgodi že na strani naročnika ali pa se sproži v laboratoriju
pred sprejemom v delo.

Posnetek zaslona 2022-09-23 102758.jpg
Hranjenje laboratorijske dokumentacije v elektronski obliki znotraj LIS
Posnetek zaslona 2022-09-23 103045.jpg

Vključitev vsebine SOP in ostale dokumentacije v elektronsko –
interaktivno obliko, ki je dostopna preko LIS. Možnost hitrejšega,
bolj učinkovitega vpogleda in spreminjanja vsebine. Namen je,
da laboratorij vse svoje dokumente, ki se nahajajo v pisni obliki,
pretvori v elektronske dokumente.

Mobilna aplikacija za stalen dostop do podatkov in nadzor nad delovanjem laboratorija

Omogočen dostop do vašega LIS preko mobilne aplikacije, kar
olajša delo na daljavo. Prikaz osnovnih podatkov, možnost validacije
rezultatov in pregleda izvidov.

 

Posnetek zaslona 2022-09-23 103452_edited.png
Modul za pošiljanje izvidov po elektronski pošti - nadgradnja L@B-IS LAB

Na podlagi vaših želja in povpraševanja smo razvili modul, ki omogoča pošiljanje izvidov naročnikom po elektronski pošti v formatu PDF.

 

Celoten postopek se odvija znotraj osnovnega modula L@B-IS Lab. Po tem, ko je za pacienta izdelan delni ali končni izvid, ga lahko preko administracije pošljemo na naslovnikovo elektronsko pošto. Naslovnika lahko vnesemo ob vnosu naročila ali naknadno ter je lahko vezan na naročilo ali na pacienta.

 

Ob pošiljanju lahko izberemo enega ali več izvidov, ki bodo poslani naslovniku. Izvidi so lahko zaklenjeni z geslom (kriptiran PDF), ki ga pacient oz. naročnik dobi v roke ob tem, ko kreira naročilo. Geslo je enkratno, vezano na izvid, lahko pa je tudi stalno in se menja vsak mesec – priporočljivo za zdravnike, ki prejemajo izvide za vse svoje paciente. Protokol pošiljanja in kriptiranja izvidov je preverjen tudi s strani informacijskega pooblaščenca.

bottom of page