top of page

Oda

Modul za povezovanje laboratorijev na različnih lokacijah

Omogoča povezovanje vseh modulov sistema L@B-IS® med seboj. Večinoma je namenjen povezovanju dislociranih enot s centralo. Z uporabo varnih komunikacijskih protokolov zagotavlja varovanje osebnih podatkov in zaščito pred nepooblaščenimi dostopi.

bottom of page