top of page
Visoka kakovost naših storitev, skrb za okolje, varnost in zdravje pri delu ter družbena odgovornost sodijo med glavne cilje družbe, za katere si prizadevajo vsi zaposleni.

Naše prednosti

 • skladnost s standardom ISO 9001:2015;

 • skladnost s CLSI (Clinical and Laboratory Standards Institute) standardi;

 • skladnost s standardi o dobri laboratorijski praksi GLP (Good Laboratory Practice);

 • skladnost s standardi o standardnih operacijskih postopkih SOP (Standard Operation Procedures);

 • skladnost s slovenskim pravilnikom o pogojih, ki jih morajo izpolnjevati laboratoriji za izvajanje preiskav na področju laboratorijske medicine

 

 • skladnost z EU GDRP smernicami

Pri procesu izdelave primernega produkta programske opreme za medicinske laboratorije v podjetju Fin-Pro, d. o. o.:

 • zagotavljamo najvišjo informacijsko varnost znotraj družbe, v povezavi z vsemi poslovnimi partnerji, vključno odjemalci, s poudarkom na produktih in njihovo informacijsko varnostjo;

 • maksimalno zadovoljujejo potrebe, želje in zahteve odjemalcev in kupcev; 

 • vzpostavljamo dolgoročni partnerski odnos s kupci, dobavitelji in podizvajalci;

 • s pomočjo procesnega pristopa omogočamo nenehne izboljševanje produktov, procesov, postopkov in aktivnosti;

 • zagotavljamo, da ima osebje urejeno delovno okolje in možnost inovativnega dela, za katero so ustrezno nagrajeni.

bottom of page