Visoka kakovost naših storitev, skrb za okolje, varnost in zdravje pri delu ter družbena odgovornost sodijo med glavne cilje družbe, za katere si prizadevajo vsi zaposleni.

Naše prednosti

 • skladnost s standardom ISO 9001:2015;

 • skladnost s CLSI (Clinical and Laboratory Standards Institute) standardi;

 • skladnost s standardi o dobri laboratorijski praksi GLP (Good Laboratory Practice);

 • skladnost s standardi o standardnih operacijskih postopkih SOP (Standard Operation Procedures);

 • skladnost s slovenskim pravilnikom o pogojih, ki jih morajo izpolnjevati laboratoriji za izvajanje preiskav na področju laboratorijske medicine

 

 • skladnost z EU GDRP smernicami

Pri procesu izdelave primernega produkta programske opreme za medicinske laboratorije v podjetju Fin-Pro, d. o. o.:

 • zagotavljamo najvišjo informacijsko varnost znotraj družbe, v povezavi z vsemi poslovnimi partnerji, vključno odjemalci, s poudarkom na produktih in njihovo informacijsko varnostjo;

 • maksimalno zadovoljujejo potrebe, želje in zahteve odjemalcev in kupcev; 

 • vzpostavljamo dolgoročni partnerski odnos s kupci, dobavitelji in podizvajalci;

 • s pomočjo procesnega pristopa omogočamo nenehne izboljševanje produktov, procesov, postopkov in aktivnosti;

 • zagotavljamo, da ima osebje urejeno delovno okolje in možnost inovativnega dela, za katero so ustrezno nagrajeni.