Modul za pošiljanje izvidov po elektronski pošti – nadgradnja L@B-IS Lab

Na podlagi vaših želja in povpraševanja smo razvili modul, ki omogoča pošiljanje izvidov naročnikom po elektronski pošti v formatu PDF.

Celoten postopek se odvija znotraj osnovnega modula L@B-IS Lab. Po tem, ko je za pacienta izdelan delni ali končni izvid, ga lahko preko administracije pošljemo na naslovnikovo elektronsko pošto. Naslovnika lahko vnesemo ob vnosu naročila ali naknadno ter je lahko vezan na naročilo ali na pacienta.

Ob pošiljanju lahko izberemo enega ali več izvidov, ki bodo poslani naslovniku. Izvidi so lahko zaklenjeni z geslom (kriptiran PDF), ki ga pacient oz. naročnik dobi v roke ob tem, ko kreira naročilo. Geslo je enkratno, vezano na izvid, lahko pa je tudi stalno in se menja vsak mesec – priporočljivo za zdravnike, ki prejemajo izvide za vse svoje paciente. Protokol pošiljanja in kriptiranja izvidov je preverjen tudi s strani informacijskega pooblaščenca.

Za več informacij se lahko obrnete na luka.pongrac@labis.si.